BASIN DUYURUSU
 
          Kulp İlçesi kuzeyinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek, bölgede bulunan yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçileri yakalamak ve adalete teslim etmek, bunların ev ve müştemilatlarında adli arama faaliyeti icra etmek maksadıyla;
        Vatandaşların can ve mal güvenliği ile güvenli seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı göz önüne alındığında, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ilgi sayılı Kanun maddeleri gereğince 18 Nisan 2018 günü saat :08.00’dan itibaren bölgedeki operasyonun sona ermesine kadar faaliyetin icra edileceği alan Kulp İlçesine bağlı olan Kelesor Mezrası, Mezrasor Mezrası, Simetok Mezrası , Şeyhsalih Mezrası, Dalideri Mezrası, Akçana Mezrası, Yaylak Mahallesi ve Ağaçkorur Mahallesi arasında kalan bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.
        Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır.
        Kamuoyuna saygı ile duyurulur.