T.C.
KULP KAYMAKAMLIĞI
Etik Komisyonu Toplantı Kararı
 
 
Karar No      : 2019/01
Karar Tarihi  : 25/03/2019
               
 
Kulp Kaymakamlığı Etik Komisyonu Kaymakam Fatih DÜLGEROĞLU Başkanlığında;  İlçe Yazı İşleri Müdür V. Alpaslan ATEŞ, İlçe Malmüdür V. Erhan ŞEŞEN ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih KAYA’ nın iştirakiyle 25/03/2019 tarihinde saat 10:00’ da Kaymakamlık Makam Odasında toplanarak, Etik Kurulu Faaliyetleri ve Etik Haftasında yapılacaklar ile ilgili aşağıdaki kararları almıştır.
 
1- 5176 Sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan ve 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" in 29. maddesine göre oluşturulan Kulp Kaymakamlığı Etik Komisyonu söz konusu yönetmenliğini uygulamasının ve uyulması gereken kuralların kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellere duyurulmasına ve personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlar ile ilgili olarak tavsiye ve yönlendirmelerde bulunmak görevi kapsamında komisyona yapılan başvuruların değerlendirilmesine,
2- "Etik Haftası" çerçevesinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarının  "Etik Davranış İlkeleri" konusunda bilgilendirmesine, 
3- Konuyla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarınca Hizmet İçi Eğitim Programlarına yer verilerek bu hususta eğitimin sağlanmasına, 
         4- Kurumlarda göreve yeni başlayan personellerle, özlük dosyalarında imzalı “Etik Sözleşme Belgesi” bulunmayan personellere  “Etik Sözleşme Belgesi” nin imzalattırılarak özlük dosyalarında muhafaza edilmesine,
5- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 38 inci maddesi gereği, Disiplin Kurulu’na intikal eden etik davranış ilkelerine aykırılığı iddia edilen şikâyetlerde, konunun etik ilkelere uygun olup olmadığının Komisyon marifetiyle incelendikten sonra oluşan görüşün Disiplin Kurulu’na bildirilmesine, 
6- Yönetmeliğin “Etik davranış ilkelerine uyma” başlıklı 23. maddesi 2. fıkrası gereğince İlçemizde görevli personelin Etik Sözleşmeleri eksik olanların “Etik Sözleşmelerinin” imzalatılarak, özlük dosyasına konulmasının sağlanmasına,
7-  Kamu Hizmetlerini belirleyen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütülmeleri için Kaymakamlığımızın birimleri Kamu Hizmet Standartları Formunun güncel olarak tutulmasına;  
8-  Etik Komisyonu tarafından alınan kararların, yapılan çalışmaların ve faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşılması amacıyla Kaymakamlık web sitesinde yayımlanmasına oy birliği ile karar verildi. 
      
 
Fatih DÜLGEROĞLU
Kaymakam
Komisyon Başkanı
 
 
 
 
                                                                                 Üye                                             Üye                                               Üye
            Alpaslan ATEŞ                              Erhan ŞEŞEN                              Fatih KAYA 
            İlçe Yazı İşleri Müdür V.                     İlçe Malmüdür V.                 İlçe Milli Eğitim Müdürü